Aj malé obce môžu byť významné svojou históriou, ale i nedávnou minulosťou. Oslavy výročia obce Uhrovec v Trenčianskom kraji sa niesli v takomto duchu. Historický sprievod obcou napovedal, aké udalosti sa v tejto obci udiali.