Zásluhy, snaženia a úspechy Milana Rastislava Štefánika zostávajú nezabudnuteľné. Na Mohyle týčiacej sa nad mestom Brezová pod Bradlom vzdali úctu osobnosti politického a spoločenského života generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 97. výročia jeho úmrtia.