Na Slovensku máme nielen veľa kultúrnych pamiatok a krásy prírody, ale aj tých, ktorý túto podobu zachytávajú na plátno. Hovoríme o umelcoch, maliaroch, sochároch a výtvarníkoch. Títo tvoria Umeleckú besedu Slovenska, ktorá oslávila okrúhle výročie založenia a obnovy.