Zmiešaný stredoškolský spevácky zbor Cantica Nova poznajú najmä gymnazisti. V Trnave pôsobí dlhodobo. Už od roku 1969. Pred prázdninami si diváci mohli vypočuť, čo mladí speváci nacvičili.