Jaroslav Hargaš je umelec, ktorého očaril myjavský kraj natoľko, že sa ho rozhodol zvečniť vo svojich vzácnych dielach. Tie mali možnosť návštevníci zhliadnuť na výstave s názvom Chlapec z Myjavy.