Myjava je miestom, kde sa rodia nielen zdatní futbalisti, ale vyrastá tu aj generácia fotografov, ktorí sú združení pod Fotoklubom Lumen. Práve s mestom Myjava si pripravili v kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave výstavu svojich najlepších fotografií.