Byť hasičom znamená zachraňovať životy, hasiť požiare a byť vždy pripravený. Aby sa im to darilo, musia sa neustále vzdelávať a ísť s dobou. Pomáha im v tom tematická výstava FirEco v trenčianskom Expo Centre.