Kreslený humor je neodmysliteľnou súčasťou umenia ako takého. A aj v tejto oblasti poznáme mnoho nadaných výtvarníkov, ktorí svojimi dielami dokážu pobaviť ľudí a medzi nich bezpochyby patria i Miro Ďurža a Jiří Srna.