Výstavy už dávno opustili galérie a múzeá. Čoraz častejšie môžeme vidieť rôzne diela na netradičnejších miestach. Vystavovať obrazy či fotografie na chodbách úradov, nemocníc či divadiel už nie je žiadna vzácnosť. Je milé, keď si skrátite chvíle čakania i v letiskovej hale.