Už dlhší čas nie je umenie doménou len galérií a výstavných siení. Krásne obrazy a sochy môžete vidieť na úradoch, v nemocniciach, kaviarňach, hoteloch, ale i v predajni automobilov.