Vzťah k prírode, k starobylým kultúram a k poézii. Akademický sochár Ján Ťapák toto všetko spája do osobitej metafory. Minulé s prítomným, drsné a krehké, monumentálne i komorné. Aj také sú Sochy, ktoré Ján Ťapák vystavuje na Bratislavskom hrade.