Bratislavská župa vlastní niekoľko nevyužívaných objektov. Postupne však hľadá pre ne nové využitie. Niektoré sa podarilo oživiť, niektoré sa už prerábajú a pre ostatné sa iba chystá nové využitie.