Na rozvoj obcí a miest na celom Slovensku sú takmer 2 miliardy eur. Ide o prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu napríklad na podporu dopravy, budovanie nových kapacít v jasliach či škôlkach. V Chorvátskom Grobe si ich bola pozrieť aj ministerka pôdohospodárstva.