Mickiewiczova ulica ako príjemný mestský bulvár? Miestni obyvatelia a podnikatelia pripravili podujatie WhatCity, ktoré v sobotu 19. mája po prvýkrát umožnilo na Mickiewiczovej ulici príjemný peší pohyb hodný centrálnej mestskej ulice.