S našou kamerou sme sa boli tentokrát pozrieť na zakáľačku. A vedzte, že keby televízia mohla prenášať vônec, mnohým z vás by sa slinka pustila.