Hoci je dnes mediálny trh široký, v mediálnej brandži nie je vždy dostatok odborníkov. Práve tých by mala „produkovať“ Akadémia médií v Bratislave, ktorá vstupuje do nového obdobia s veľkými ambíciami.