Šieste zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nieslo v duchu územných rozhodnutí. Počas rokovania sa riešili témy ako petícia za vyňatie doplnkov, či návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia.