Na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konalo v poradí 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rokovanie prinieslo zmeny týkajúce sa predovšetkým autobusovej dopravy, zdravotníctva, či realizácií rôznych projektov.