Summit regiónov a miest skončil prijatím tzv. Bratislavskej deklarácie. Ako prebiehalo rokovanie a čo budú znamenať závery pre budúcnosť regiónov priblížime v nasledujúcej reportáži