Bratislavská župa má aj nových poslancov. Tí tiež zložili svoj sľub a zasadli v svojom prvom zastupiteľstve. Aké sú ich priority na najbližšie roky? Dodržia svoj sľub?