Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v stretli úspešní maturanti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne. Keďže škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, svoje maturitné vysvedčenia si tí najúspešnejší prevzali počas slávnostného programu z rúk trenčianskeho župana.