Na bratislavskom hradnom vŕšku sa po štvrtý raz stretli všetci predsedovia samosprávnych krajov. Témou ich stretnutia bolo najmä dofinancovanie školstva z eurofondov.